Pumpbrunn

957,00 €

Pumpbrunn för objekt där man önskar leda avloppsvatten från flera ställen till Willa (t.ex. huvudbyggnad och bastu) eller om utloppet för det renade avloppsvattnet är så nära vattendrag att det inte kan ledas direkt ut.