Willa-gråvattenrenare

Allt fler hushåll ar kommit till att separering av avloppsvatten är den mest ekonomiska och säkra lösningen i hanteringen av avloppsvatten.
För det separerade avloppsvattnet finns vid sidan av traditionella lösningar på marknaden ett ypperligt alternativ; den finskproducerade gråvattenrenaren Willa. Renaren fungerar enligt samma principer som en markbädd och lämpar sig som ett alternativ till en sådan på platser där man inte kan eller vill gräva upp stora markområden för att anlägga en markbädd.
Om renaren installeras bredvid byggnaden är utrymmesbehovet bara knappa 1 m2!
Om fastigheten i framtiden ansluts till ett kommunalt avloppsnät, behöver man inte heller bekymra sig för skicket av de gamla filtermassorna eller vart de skall transporteras. Renaren är lätt att gräva upp och sälja åt en ny användare.

Uppfinningen som är patenterad fick år 2006 INNO-FINLANDs hedersomnämnande i Östebotten.