Webbshop

willa

En fullständigt naturenlig reningsmetod som har utvecklats i samarbete med universiteten i Helsin

2 320,00 €

Isoleringspaket till Willa gråvattenrenare

121,00 €

Buffertkärl (tilläggsutrustning) för utjämning av stora punktbelastningar.

300,00 €

Filterpåse innehållande specialspån som binder smutspartiklar.

75,00 €

Filterpåse innehållande specialspån som binder smutspartiklar.

140,00 €

2st Säckar

99,00 €

Pumpbrunn för objekt där man önskar leda avloppsvatten från flera ställen till Willa (t.ex.

957,00 €

Isoleringspaket till pumpbrunn.

93,50 €