willa

Willa gråvattenrenare i rostffritt stål

2 320,00 €

En fullständigt naturenlig reningsmetod som har utvecklats i samarbete med universiteten i Helsingfors och Villmanstrand. Den genialt enkla reningsmetoden utnyttjar träets naturliga renande egenskaper. Reningsmetoden är patenterad. Konva-Center har beviljats Inno-Finlands Österbottens hedersomnämnande år 2006. Metoden utvecklades ursprungligen för att avlägsna stärkelse och andra föroreningar från potatisskaleriernas tvättvatten men fungerar lika bra i reduceringen av fosfor, kväve och organiskt material i hushållens gråvatten. Willa uppfyller Avloppsvattensförordningen 209/2011 krav i dag och i framtiden.

Innehåller spånfilter och fosfor reducerings material