Willas funktionsprincip

willa

Renaren är gjord av rostfritt stål.
Höjd 123 cm
Diameter 60 cm
Vikt 45 kg
In- /utlopp 50 mm

En fullständigt naturenlig reningsmetod som har utvecklats i samarbete med universiteten i Helsingfors och Villmanstrand.

Den genialt enkla reningsmetoden utnyttjar träets naturliga renande egenskaper. Reningsmetoden är patenterad. Konva-Center har beviljats Inno-Finlands Österbottens hedersomnämnande år 2006. Metoden utvecklades ursprungligen för att avlägsna stärkelse och andra föroreningar från potatisskaleriernas tvättvatten men fungerar lika bra i reduceringen av fosfor, kväve och organiskt material i hushållens gråvatten.

Willa uppfyller Avloppsvattensförordningen 209/2011 krav i dag och i framtiden.

Det går snabbt att installera renaren och under användningen är den nästan underhållsfri. Den behöver heller inte elektricitet för att fungera.

Willa kan placeras på markytan eller grävas ner.

Gråvattenfördelaren löstages med ett enkelt handgrepp i samband med byte av filterpåse. Fördelaren och spånpåsen kan vid behov förses med värmekabel.

Filterpåsen fungerar i fritidsbruk en säsong. I året runt bruk är utbytesintervallen 2-3 ggr/år.

De förbrukade spånen kan komposteras eller brännas tillsammans med själva påsen.

Buffertkärl (tilläggsutrustning) för utjämning av stora punktbelastningar.

Genom att tillföra fosforbindande material i renarens nedre del (t.ex. Top 16), kan den även klara av att rena separerad urin (från komposttoaletter)

Pumpbrunn för objekt där man önskar leda avloppsvatten från flera ställen till Willa (t.ex. huvudbyggnad och bastu) eller om utloppet för det renade avloppsvattnet är så nära vattendrag att det inte kan ledas direkt ut.